top of page
Together at the Top_edited_edited_edited.jpg

Delphi

Training & Ontwikkeling

Jouw Partner in

Transformatie, Management &

Leiderschap

Zelfkennis als basisuitgangspunt voor ontwikkeling

Zelfkennis is de sleutel tot persoonlijke en professionele groei. Vandaar ook de naam Delphi Training & Ontwikkeling. Het is geïnspireerd op het oude Delphi in Griekenland. Al in de 7e eeuw v.C. kwamen mensen naar de tempel van Delphi om wijze raad te ontvangen van het Orakel. Deze wijsheid leidde tot zelfinzicht en bewustwording van ontwikkeling.

 

In de huidige onvoorspelbare en dynamische wereld blijft zelfkennis van essentieel belang. Het stelt ons in staat om onze sterke punten te benutten, onze ontwikkelpunten aan te pakken en bewustere keuzes te maken in ons professionele leven.

 

Onze werkwijze: integrale benadering

Vanuit een persoonlijke, holistische en systeembenadering hanteren we de volgende werkwijze:                             

  1. Intake: formuleren van de vraag en het SMART doel naar individuele, team of organisatiebehoefte.

  2. Realiteit: de huidige situatie wordt samen in kaart gebracht met behulp van een psychodynamische en holistische analyse voor individu, team en/of organisatie.

  3. Opportunity: de kansen onderzoeken.

  4. Wil: het proces van acties passend bij persoonlijke, team en business(unit) waarden.

  5. Evaluatie: evalueren van de vraag, het proces en het bereikte doel.

 

 Geïnteresseerd? Bel of mail voor een afspraak.

Waarom Delphi?

Door plotselinge bewegingen en veranderingen komen organisaties voor onverwachte uitdagingen te staan. Ineens is de relatieve rust verdwenen, je kan niet meer bijdragen aan ecologische, sociale of governance (ESG) vraagstukken. Het ontbreekt je aan overzicht en inzicht. Soms ontstaan er conflicten of is er geen financiële controle of grip op de stijgende kostenstructuur, bijvoorbeeld door de arbeidsmarktkrapte. Of de organisaties groeit (te) snel, waardoor je de operatie niet georganiseerd krijgt.

Of beide.

In elk geval vormt menselijke samenwerking de sleutel naar een succesvolle oplossing. Vanuit jouw kracht en skills. Door training & ontwikkeling of transformatie. Voor professionals, managers en ondernemers. Zowel persoonlijk als professioneel, want:

 

Persoonlijke ontwikkeling = Teamontwikkeling = Organisatieontwikkeling = Maatschappelijke ontwikkeling.

 

Dat vraagt om leiderschap dat daaraan ruimte biedt. Vanuit Delphi werken we met verschillende professionals in netwerkverband menselijk samen. Zo dragen we bij aan het verminderen van arbeidsmarktverspilling (uitval) en maken we maximaal gebruik van jouw volle potentie. Dat geeft voldoening. Al meer dan 25 jaar.

 

Vanuit verschillende, recente invalshoeken en vakgebieden, zoals Theory U, System Design, Appriciative Inquiry, systemisch werken, Ikigai. Actuele ontwikkelingen uit de bedrijfs- en organisatiekunde en sociologie, maar ook psychologie, filosofie en culturele antropologie. Evidence based best practices. 

Doe ook mee!

Wie heeft Delphi opgericht? 

Robert Paul Gagliardi 

Ruim 25 jaar ervaring in dienstverlening op het gebied van

Transformatie, Management & Leiderschap. 

Samen met anderen werk ik vanuit Delphi samen om mens, team & organisatie in hun kracht en positie te zetten. Door helpen blokkades weg te nemen.

Als interim manager breng ik rust door inzicht en overzicht in Strategie en Bedrijfsvoering (Operations, HR , Finance) te bieden. Door vanuit die rust organisaties, teams en mens verder te helpen ontwikkelen, draag ik bij aan het creëren van waarde voor de lange termijn.

 

Als NOBCO coach hanteer ik de bijbehorende kwaliteitseisen en:

  • ben ik bekend met een brede variatie aan coachtechnieken en methoden;

  • blijf ik mezelf als coach doorlopend verder ontwikkelen;

  • houd ik mij aan de ethische code, voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches.

 

Wat zeggen anderen? 

'Je staat altijd open voor kritiek, andere meningen of de expertise van ons team. We doen het echt samen.' 

- Professional - 

 

'Open en eerlijke gesprekken, zonder oordeel, maar wel met begrip en empathie.'

- Manager -

 

'Ik vind Robert Paul een prettig mens in de omgang die in staat is een positieve teamsfeer te bouwen met de mensen om zich heen.' 

- Ondernemer -

 

Bel, app of mail voor een afspraak.                                                

het windsurfen

Ken jezelf!

bottom of page